Mørkekjøring og viltulykker

Mørkekjøring og viltulykker

Hvert år blir flere tusen elg, rådyr og hjort påkjørt i Norge. Om høsten og vinteren er det flest ulykker. Det skyldes at dyrene trekker ut fra skogen når det er mye snø, og at glatte veier og mørke gjør kjøreforholdene vanskeligere.
Dyrene har også en tendens til å gå i flokk om vinteren, så hvis du ser et dyr krysse veien må du være ekstra oppmerksom på at det kan komme flere. Det er størst fare for å møte på viltdyr om natten og i skumringstimene morgen og kveld.

Senk farten

Kommer du kjørende i 80 km/timen og en elg krysser veien 20 meter foran deg har du bare ett sekund på å bremse. Er det glatt har du enda kortere tid. Senk farten når du kjører på svingete veier, i områder med mye skog nær veien eller hvis forholdene er uoversiktlige og vanskelige.
Skilt som varsler om fare for vilt er satt opp på steder hvor det ofte observeres dyr. Nederst på skiltet står det hvor lang strekning det er snakk om. Dyrene kan reagere på ulike måter når de møter en bil. Noen løper langs brøytekanten, andre bråstopper eller løper rett mot bilen. Forsøk å ikke stresse dyret, men gi det tid og rom til å komme seg ut av veien.

Sørg for at du har god sikt

Forestill deg at du kjører gjennom et kraftig regnvær mens vindusviskerne svinger hissig frem og tilbake over frontruta. Da er det ikke så lett å oppdage elgen som plutselig hopper frem fra veikanten. Om viskerbladene er utslitte og går tregt er det enda vanskeligere, så sørg for å kontrollere vindusviskere, lys, bremser og andre deler av bilen jevnlig.
Når du har dårlig sikt må du skru på ekstra lys og vindusviskere med en gang, legge bort mobiltelefonen og holde øye med veikanten. Senk farten i skumring, mørke, regn og tåke.

Hvis ulykken er ute

Er du uheldig å kjøre på et dyr er du, ifølge loven, pliktig til å stoppe opp og hjelpe dyret. Stopp bilen og sett på nødblink. Plasser varseltrekanten et godt stykke unna dyret og ta på refleksvest så du er godt synlig for andre bilister, spesielt hvis det er mørkt.
Få oversikt over situasjonen. Er dyret dødt eller fortsatt i live? Hvor store skader har det? Hvis det løper avsted må du merke deg hvilken retning det løper, men ikke følg etter da det kan reagere aggressivt. Merk ulykkesstedet. Ring politiet på 02800 og forklar hva som har skjedd. Forhold deg til informasjonen du får fra politiet, som vil varsle viltnemda.
Har du fått skader på bilen trenger du en attest fra politiet på at skadene stammer fra en viltpåkjørsel. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt så fort som mulig etter at du har fått attesten.